bóng đá tỷ lệ trực tiếp Lựa chọn bóng chày (17 tháng 9 năm 2022)

  Giờ
  Cuộc thi đấu
  Dự đoán của chúng tôi
  Tỷ lệ cược
  03:15
  Người khổng lồ San Francisco - Los Ang. Dodgers
  Hoa Kỳ: MLB
  Los Ang. Dodgers thắng