bang xep hang bong Dưới 2,5 mục tiêu dự đoán (ngày 23 tháng 9 năm 2022)

Giờ
Diêm
Dự đoán của chúng tôi
Tỷ lệ cược
20:00
Ma -rốc - Chile
Quốc tế thân thiện
Dưới 2,5 mục tiêu
22:00
Ameliano - Guarena FC
Paraguay: Division Primera
Dưới 2,5 mục tiêu
23:00
Nautico - Sampaio Correa
Brazil: Serie B
Dưới 2,5 mục tiêu
23:00
Maldonado - Sông Boston
Uruguay: Bộ phận Primera
Dưới 2,5 mục tiêu