du đoán bóng đá Lựa chọn khúc côn cầu (28 tháng 8 năm 2022)

Giờ
Cuộc thi đấu
Dự đoán của chúng tôi
Tỷ lệ cược
05:00
Melbourne Ice - Chó băng Sydney
Úc: AIHL
Chiến thắng băng Melbourne