fifa 20 Dự đoán cơ hội kép (28.09.2016)

  Giờ
  Diêm
  Dự đoán của chúng tôi
  Tỷ lệ cược

  19:45

  Napoli - Benfica
  Châu Âu: Champions League
  1x
  Sự kiện đang chơi

  19:45

  FK Rostov - PSV
  Châu Âu: Champions League
  X2
  Sự kiện đang chơi

  19:45

  Celtic - Thành phố Manchester
  Châu Âu: Champions League
  X2
  Sự kiện đang chơi

  19:45

  Besiktas - Dyn. Kiev
  Châu Âu: Champions League
  1x
  Sự kiện đang chơi