ket quả bóng da Hơn 2,5 dự đoán mục tiêu (ngày 27 tháng 9 năm 2022)

Giờ
Diêm
Dự đoán của chúng tôi
Tỷ lệ cược
02:05
ATL. Nacional - Yêu nước
Colombia: Primera A
Hơn 2,5 mục tiêu
17:00
Axiopolis Cernavoda - Baia Mare
Romania: Romania Cup
Hơn 2,5 mục tiêu
19:30
Brazil - Tunisia
Quốc tế thân thiện
Hơn 2,5 mục tiêu
21:00
Grecia - Herediano
Costa Rica: Bộ phận Primera
Hơn 2,5 mục tiêu