lich thi dau hom nay vn Dự đoán hơn 2,5 mục tiêu (27.09.2016)

  Giờ
  Diêm
  Dự đoán của chúng tôi
  Tỷ lệ cược

  19:45

  Leicester - FC Porto
  Châu Âu: Champions League
  Hơn 2,5 mục tiêu
  Sự kiện đang chơi

  19:45

  Monaco - Bayer Leverkusen
  Châu Âu: Champions League
  Hơn 2,5 mục tiêu
  Sự kiện đang chơi

  19:45

  Sevilla - Lyon
  Châu Âu: Champions League
  Hơn 2,5 mục tiêu
  Sự kiện đang chơi

  19:45

  Thể thao - Legia
  Châu Âu: Champions League
  Hơn 2,5 mục tiêu
  Sự kiện đang chơi