play off liên lục địa Dưới 2,5 mục tiêu dự đoán (ngày 20 tháng 9 năm 2022)

Giờ
Diêm
Dự đoán của chúng tôi
Tỷ lệ cược
19:30
Salford - Accrington
Anh: EFL Trophy
Dưới 2,5 mục tiêu
19:30
Grimsby - Mansfield
Anh: EFL Trophy
Dưới 2,5 mục tiêu
22:00
Người bảo trợ - Trung tâm Rosario
Argentina: Liga Profesional
Dưới 2,5 mục tiêu
23:05
Tapatio - Correcaminos
Mexico: Liga de Mở rộng MX
Dưới 2,5 mục tiêu