tối nay việt nam đá mấy giờ Dưới 2,5 mục tiêu dự đoán (ngày 14 tháng 9 năm 2022)

Giờ
Diêm
Dự đoán của chúng tôi
Tỷ lệ cược
20:00
Đọc sách - Sunderland
Anh: Giải vô địch
Dưới 2,5 mục tiêu
20:00
West Brom - Birmingham
Anh: Giải vô địch
Dưới 2,5 mục tiêu
20:00
FC Copenhagen - Sevilla
Champions League
Dưới 2,5 mục tiêu
20:30
Đại tá Santa Fe - San Lorenzo
Argentina: Liga Profesional
Dưới 2,5 mục tiêu