tet fifa Lựa chọn thủ công (ngày 11 tháng 9 năm 2022)

  Giờ
  Cuộc thi đấu
  Dự đoán của chúng tôi
  Tỷ lệ cược
  14:00
  Junkeren W - Glassverket W
  Na Uy: 1. Phụ nữ phân chia
  Glassverket w thắng