việt nam đá lúc mấy giờ Lựa chọn thủ công (23 tháng 9 năm 2022)

  Giờ
  Cuộc thi đấu
  Dự đoán của chúng tôi
  Tỷ lệ cược
  19:00
  Istres - Limoges
  Pháp: Starligue
  Limoges giành chiến thắng