xep hang vi lich Hơn 2,5 dự đoán mục tiêu (ngày 21 tháng 9 năm 2022)

Giờ
Diêm
Dự đoán của chúng tôi
Tỷ lệ cược
15:30
Caslav - Hradec Kralove
Cộng hòa Séc: Mol Cup
Hơn 2,5 mục tiêu
16:00
Videm - Dobrovce
Slovenia: 3. SNL - Đông
Hơn 2,5 mục tiêu
17:00
Usti nad Labem - Người Bohemians
Cộng hòa Séc: Mol Cup
Hơn 2,5 mục tiêu
19:45
Kingstonia - Bognor Regis
Anh: Bộ phận Thủ tướng Isthmian League
Hơn 2,5 mục tiêu